Ανάδειξη ρήξεων στροφικού πετάλου της άρθρωσης του ώμου : Όσα πρέπει να γνωρίζετε !!!

Άρθρωση  Ώμου. Ο ώμος είναι μια πολύπλοκη διάρθρωση με μεγάλο εύρος κίνησης. Βρίσκεται εκεί που συναντάται η κεφαλή  του βραχιονίου με την ωμοπλάτη και το περιφερικό άκρο της κλείδας.

Τενόντιο πέταλο. Τέσσερις τένοντες περιβάλλουν την άρθρωση του ώμου οι οποίοι εν είδει «πετάλου» συγκρατούν την κεφαλή επικεντρωμένη απέναντι στην σχετικά  αβαθή ωμογλήνη. Το τενόντιο πέταλο αποτελείται από τους τένοντες  του Υπακανθίου, του Υπερακανθίου , του Υποπλατίου και του Ελάσσονος. Οι αντίστοιχοι μύες αυτοί εκτός από το να επικεντρώνουν την κεφαλή εντός της ωμογλήνης,  βοηθούν στην άρση του άνω άκρου αλλά και στις στροφικές κινήσεις.

Ρήξη Τενοντίου Πετάλου. Όταν ένας ή περισσότεροι τένοντες του πετάλου υποστούν ρήξη τότε παύει να έχει πρόσφυση στην κεφαλή του βραχιονίου.  Οι περισσότερες ρήξεις συμβαίνουν στον Υπερακάνθιο τένοντα αλλά και οι υπόλοιποι τένοντες μπορεί επίσης να υποστούν ρήξη. Υπάρχουν τριών ειδών πιθανές περιπτώσεις ρήξεων: οι αιφνίδιες- οξείες ή τραυματικές, οι χρόνιες ή εκφυλιστικές , και οι μικτές ρήξεις.

Υπάρχουν δύο τύποι ρήξεων:

  • Μερική Ρήξη. Στην περίπτωση αυτή η βλάβη δεν αφορά όλο το πάχος του τένοντα αλλά ένα μέρος του είτε από την πλευρά της άρθρωσης είτε από την πλευρά του ορογόνου θυλάκου.
  • Ολικού Πάχους Ρήξη. Στην περίπτωση αυτή η ρήξη αφορά όλο το πάχος του τένοντα και ουσιαστικά δημιουργείται μια τρύπα στον τένοντα.

Εκτός από το πάχος του τένοντα οι ρήξεις διαφοροποιούνται και ανάλογα με την έκταση της ρήξης αν αφορούν όλο το πλάτος του ή τμήμα του καθώς και αν αφορούν έναν ή περισσότερους τένοντες.

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι συνήθως διαγνωστικά. Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει την υπερηχογραφική απεικόνιση και αν απαιτείται την μαγνητική τομογραφία. Ο παρακλινικός έλεγχος συχνά χρησιμοποιείται προς επιβεβαίωση της διάγνωσης και για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας : μας δίνουν λεπτομέρειες για το σημείο και την έκταση της βλάβης καθώς και για την ύπαρξη συνοδών βλαβών (πχ τενοντοπάθεια στους λοιπούς τένοντες, αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής, τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου, υποδελτοειδής ορογονοθυλακίτιδα, ασβεστοποιού τενοντίτιδας κ.α.).

Η διενέργεια της υπερηχογραφικής εξέτασης από έμπειρο-εξειδικευμένο ακτινοδιαγνώστη με την βοήθεια ενός υψηλής ευκρίνειας – ψηφιακού υπερηχοτομογράφου αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητα της εξέτασης στο 90%.

Επιπρόσθετα η υπερηχογραφική προσέγγιση ενδείκνυται σε περιπτώσεις που οι εξεταζόμενοι φέρουν βηματοδότες ή μεταλλικά εμφυτεύματα μη συμβατά με τους μαγνητικούς τομογράφους. Η υπερηχογραφική μέθοδος βρίσκει επίσης εφαρμογή σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν να διατηρήσουν ακίνητο το υπό εξέταση μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε ιδιαίτερα «αγχώδεις» εξεταζόμενους. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συγκριτικής μελέτης με το αντίπλευρο άκρο όπως και του δυναμικού ελέγχου με την βοήθεια ειδικών χειρισμών που εκτελεί ο υπερηχογραφιστής κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Σας παρουσιάζουμε μία πρόσφατη περίπτωση ενός 77χρονου άρρενος που προσήλθε στο ιατρείο μας με έντονο άλγος και έκδηλη αδυναμία ανύψωσης του αριστερού άνω άκρου, λόγω αναφερόμενης κάκωσης από 10ημέρου. Η υπερηχογραφική εξέταση ανέδειξε πλήρη ρήξη-αποκόλληση του τένοντος του υπερακανθίου μυός. Η διάγνωση με την βοήθεια των υπερήχων ήταν άμεση και ακριβής και χωρίς ιδιαίτερο κόστος.