Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος

Στο ιατρείο μας είναι διαθέσιμη η διερεύνηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος με την μέθοδο του δυναμικού υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας.

Το υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος βρίσκει εφαρμογή στα εξής:

  • Διερεύνηση του άλγους, της δυσλειτουργίας ή της δυσκινησίας των αρθρώσεων
  • Ανάδειξη – περιγραφή και εκτίμηση μορφωμάτων που εντοπίζονται στα μαλακά μόρια ή πέριξ των αρθρώσεων
  • Αξιολόγηση τραυματικών αλλοιώσεων του μυοσκελετικού συστήματος

Η υπερηχογραφική εξέταση των δομών του μυοσκελετικού συστήματος με μηχανήματα τελευταίας γενιάς – υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει την απεικόνιση και την εξέταση μικρών, επιφανειακών ανατομικών δομών τόσο σε φάση ηρεμίας όσο και μετά από κατάλληλες δοκιμασίες κινήσεως του πάσχοντος μέλους (δυναμικός υπερηχογραφικός έλεγχος).

Σε διεθνές επίπεδο η ανωτέρω υπερηχογραφική εξέταση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής στις ειδικότητες της ορθοπαιδικής, της αθλητιατρικής και της ρευματολογίας.