Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα και Τραχηλικής Χώρας

Η υπερηχογραφική διερεύνηση του θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Μέτρηση διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών καθώς και των τραχηλικών λεμφαδένων
  • Αξιολόγηση της ηχογένειας του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα
  • Εκτίμηση της αγγειοβρίθειας των όζων και του παρεγχύματος του αδένα με την μέθοδο του έγχρωμου doppler
  • Λεπτομερής περιγραφή των θυρεοειδικών όζων καθώς και την διάκριση τους σε καλοήθεις – κακοήθεις ανάλογα με τα ηχομορφολογικά χαρακτηριστικά τους
  • Ανάδειξη παθολογίας εκ των παραθυρεοειδών αδένων
  • Χαρτογράφηση λεμφαδένων και εκτίμηση της ηχομορφολογίας τους
  • Απεικόνιση συγγενούς αιτιολογίας κυστικών αλλοιώσεων με τραχηλική εντόπιση όπως π.χ κύστη θυρεογλωσσικού πόρου και βραγχιακή κύστη

Επιπρόσθετα στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα της διενέργειας Ελαστογραφίας (STRAIN – SHEAR WAVE). Η εν λόγω πρωτοποριακή τεχνική, βάσει της ελαστικότητας – σκληρότητας των ιστών κάνει ασφαλέστερη την διάκριση μεταξύ των καλοήθων και κακοήθων θυρεοειδικών όζων