Εξειδικευμένο Εργαστήριο Υπερήχων

Διάγνωση - Πρόληψη - Παρακολούθηση - Δημιουργία Ιατρικού Φακέλου - Συμβουλευτική δραστηριότητα σε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις

Υπερηχογράφημα Άνω Κάτω Κοιλίας
Υπερηχογράφημα Μαστών
Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα και Τραχηλικής Χώρας
Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος
Έγχρωμο Triplex Αγγείων
Υπερηχογράφημα Άνω Κάτω Κοιλίας

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της κοιλιακής χώρας περιλαμβάνει: Ήπαρ – Σπλήνα – Πάγκρεας Χοληδόχο Κύστη – Χοληδόχο Πόρο – Ενδοηπατικά Χοληφόρα Αγγεία Νεφρούς – Ουροδόχος Κύστη Μήτρα – Παραμήτρια (Σάλπιγγες – Ωοθήκες) Προστατικό Αδένα Επίσης στο ιατρείο μας…

Περισσότερα
Υπερηχογράφημα Μαστών

Το υπερηχογράφημα των μαζικών αδένων περιλαμβάνει τα παρακάτω: Εντοπισμό εστιακών βλαβών σε μαστούς με έντονα ινοκυστική σύσταση – υφή (‘πυκνοί’ μαζικοί αδένες) Λεπτομερή περιγραφή και την ασφαλή διάκριση μεταξύ των συμπαγών και κυστικών αλλοιώσεων ιδιαίτερα σε ‘πυκνούς’…

Περισσότερα
Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα και Τραχηλικής Χώρας

Η υπερηχογραφική διερεύνηση του θυρεοειδούς αδένα και του τραχήλου περιλαμβάνει τα κάτωθι: Μέτρηση διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών καθώς και των τραχηλικών λεμφαδένων Αξιολόγηση της ηχογένειας του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα Εκτίμηση της αγγειοβρίθειας των…

Περισσότερα
Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος

Στο ιατρείο μας είναι διαθέσιμη η διερεύνηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος με την μέθοδο του δυναμικού υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας. Το υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος βρίσκει εφαρμογή στα εξής: Διερεύνηση του άλγους, της δυσλειτουργίας ή της δυσκινησίας των…

Περισσότερα
Έγχρωμο Triplex Αγγείων

Στο ιατρείο μας εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις: Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Triplex αρτηριών άνω και κάτω άκρων Triplex φλεβών άνω και κάτω άκρων Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών Triplex νεφρικών αρτηριών Triplex νεφρικού μοσχεύματος Triplex…

Περισσότερα

Γνωρίστε την Ιατρό

Παπαθανασίου Ζαφειρία MD, PhD

Ιατρός Ακτινολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Γνωρίστε το εργαστήριο μας

 

Περισσότερα