Έγχρωμο Triplex Αγγείων

Στο ιατρείο μας εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

  • Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
  • Triplex αρτηριών άνω και κάτω άκρων
  • Triplex φλεβών άνω και κάτω άκρων
  • Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών
  • Triplex νεφρικών αρτηριών
  • Triplex νεφρικού μοσχεύματος
  • Triplex σπληνοπυλαίου άξονα
  • Triplex σπερματικών φλεβών – οσχέου

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η εξέταση αυτή συνήθως γίνεται σε εξειδικευμένο ιατρείο υπερήχων, διαγνωστικό κέντρο, ή σε νοσοκομείο, από ιατρό με ειδική εκπαίδευση. Η διάρκειά της εξαρτάται και από το πόσα και ποια ακριβώς αγγεία εξετάζονται και είναι ανώδυνη, χωρίς καμία επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό.
Όπως και στους B-Mode υπερήχους, ο γιατρός εφαρμόζει ειδικό gel στην εξετασθείσα ανατομική περιοχή και με την βοήθεια ενός υψίσυχνου linear ηχοβολέα σαρώνει τα υπό εξέταση αγγεία. Κατά την διάρκεια της εξέτασης παράγεται ένας χαρακτηριστικά ρυθμικός ήχος, σαν παλμός, που παραπέμπει στην ροή του αίματος εντός του αγγειακού αυλού.
Για τους περισσότερους τύπους υπερηχογραφήματος triplex δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Όμως, για εξέταση αγγείων της κοιλιάς μπορεί να σας ζητηθεί να είστε νηστικοί αποβραδίς με σκοπό να μειωθεί το φαινόμενο της αεροπλήθειας του εντερικού σωλήνα.

Στο ιατρείο μας η triplex υπερηχοτομογραφία πραγματοποιείται με ειδικό 9L(8,5-10MHz) ηχοβολέα για τα επιφανειακά αγγεία και B-Flow τεχνολογία και C1-6 (2,5-6MHz) ηχοβολέα με ειδικούς αλγόριθμους για την εκτίμηση των νεφρικών αρτηριών και του αορτολαγόνιου άξονα.