Υπερηχογράφημα Μαστών

Το υπερηχογράφημα των μαζικών αδένων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Εντοπισμό εστιακών βλαβών σε μαστούς με έντονα ινοκυστική σύσταση – υφή (‘πυκνοί’ μαζικοί αδένες)
  • Λεπτομερή περιγραφή και την ασφαλή διάκριση μεταξύ των συμπαγών και κυστικών αλλοιώσεων ιδιαίτερα σε ‘πυκνούς’ μαζικούς αδένες
  • Χαρτογράφηση – Αξιολόγηση της ηχομορφολογίας των μασχαλιαίων λεμφαδένων
  • Πληρέστερη αξιολόγηση των εστιακών αλλοιώσεων στους μαστούς με την συνδρομή της νέας απεικονιστικής μεθόδου της ελαστογραφίας. Στο Ιατρείο μας διατίθενται τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική (STRAIN & SHEAR WAVE) ελαστρογραφική μέθοδος, οι οποίες αξιολογούν ασφαλέστερα τους υπό εξέταση ιστούς

Το υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με την STRAIN & SHEAR WAVE ελαστογραφία εξασφαλίζουν την βέλτιστη διάκριση μεταξύ των καλοήθων και κακοήθων ογκιδίων των μαστών